Zastrzeżenia prawne

Niniejsza strona jest poddomeną strony Kancelarii Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michała Błaszczyszyna – www.syndycy.eu – i korzystanie z niej oznacza automatyczną zgodę na warunki określone Polityką prywatności domeny głównej.

Niniejsza strona dotyczy prezentacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości Haliny i Czesława Botwiny w upadłości likwidacyjnej. Więcej informacji o toczącym się postępowaniu można uzyskać na stronie Kancelarii Syndyka.

Niniejsza strona nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Sprzedaż majątku podlegającego prezentacji na stronie batorego.syndycy.eu odbywa się według norm przewidzianych w Ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2003.60.535 ze zmianami) – dalej: p.u.i.n.

O zasadach zbycia majątku prezentowanego na stronie batorego.syndycy.eu wszyscy zainteresowani zostaną poinformowaniu przez oficjalne obwieszczenie dokonane zgodnie z zasadami określonymi przepisami p.u.i.n.

Część ruchomości prezentowanych na zdjęciach nie podlega sprzedaży. O szczegółach odpowiemy pisemnie – po wystosowaniu maila na adres Kancelarii.

Wszelkie materiały zamieszczone w serwisie batorego.syndycy.eu są bezpłatne.  Użytkownicy oraz  wydawca serwisu nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody wynikłe z ich korzystania. Serwis batorego.syndycy.eu nie stanowi oficjalnej informacji i publikacji, o której mowa w jakiejkolwiek części ustawy p.u.i.n.

Written by:

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *